Menneske og maskin

Menneske og maskin

Dato:

Tuesday 15. March 2011

Tid:

19:15

Google Calendar | iCal

Komite:

Upop

Møteleder:

Vegard Mjelde Hanssen  

Innledere:

Arvid Lundervold, Professor, Institutt for biomedisin, UiB

Del:

I filmer som Transcendent Man og The Matrix blir vi presentert for framtidsvisjoner som for de fleste fremstår som ren science fiction. Hva er det egentlig mulig å få til i fremtiden, og hvor langt unna er denne teknologien?

«Internettorganismen» vokser raskt i funksjonalitet og volum, og blir stadig tettere koblet til våre hjernefunksjoner. Det tilkommer nye bruksområder og funksjoner.  Dette gjør at det ligner mer og mer på vår hjerne, med sanser, hukommelse og emosjoner.
Med nye og stadig mer sofistikerte måter å kommunisere med datanettverk kan vi trolig forbedre våre naturlige kognitive og beregnende evner i samspill med maskiner. Hukommelse og faktakunnskap blir utfordret av lett tilgjengelige oppslagsverk som gir en mer presis og varig hukommelse.
Med hjelpemidler som Wolfram Alpha og Google Goggles kan vi forbedre vår sansing og intelligens. Gjennom bruk av BCI-teknologi finnes det i dag dataspill som styres ved tolkning av spillerens hjernesignaler. Videre satses det på utvikling av trådløs kommunikasjon mellom hjerne og datamaskin. Fysisk integrasjon mellom menneske og maskin er bare i sin begynnelse.
Professor i medisinsk informasjonsteknologi Arvid Lundervold forteller hva vi kan forvente å kunne bruke hjernen til i framtiden. Hvordan  kan den kommunisere og samspille med de teknologiske hjelpemidler vi vil få tilgang til?