Skaper det moderne menneskets behagelige liv en fare for å kjede seg ut av lykken og inn i tomheten? LSD, ecstacy, cannabis and similar substances have fascinating effects on our minds and show
promising medical potential. Paradoxically, scientific p Studentersamfunnet i Bergen og NRK inviterer igjen til en forrykende forelesning fra Det Akademiske Kvarter i Bergen Ingress: Skepsisen til kjernekraftverk er like stor som behovet for alternative
energikjelder. Kan thoriumbaserte kjernekraftverk vere løysinga? Is free improvisation the most genuine form of music? Musicians from The Grieg Academy and The Bergen Philharmonic Orchestra will perform free improvi

Skaper det moderne menneskets behagelige liv en fare for å kjede seg ut av lykken og inn i tomheten?

Nyheter

Programmet for våren er tilgjengelig på nett. Les det her!

Det nye styret i Studentersamfunnet i Bergen konstitueres denne uken.

Lørdag 15. november inviterer Studentersamfunnet til Akademisk Vorspiel på ukens Helhus, hvor en rekke fagpersoner er invitert til å belyse ulike sider ved det å være menneske.

Noreg – tredje best på likestilling!

Send dem inn til post@samfunnet.uib.no anonymt og vær ein del av Samfunnets fokusuke høsten 2014, vel!

Norway has a reputation of having one of the most well functioning welfare states in the world. Does that make Norway a society of victims and parasites? American philosopher Ayn Rand might have thought so.

I underskogen på internett og i folkedjupet finn vi spor av ei radikalt annleis offentlegheit. Det er denne offentlegheita vi skal stifte bekjentskap med i årets fokusveke.

Tidligere i år har vi kunnet lese om nordmenn som reiser til utlandet for å få hjelp til å ta sitt eget liv. I Europa er det flere land som har åpnet opp for aktiv dødshjelp, men i Norge er både eutanasi og assistert selvmord forbudt.

Facebook

Podcaster

Hent podcaster fra våre sendinger på SRiB her!

Studentmeninger

Møtebilder

IMG_2679 copyIMG_2712 copyIMG_2664 copyIMG_2710 copyIMG_2676IMG_2694 copyIMG_2687IMG_2665 copy

Søk

Studentsamskibnaden

Velferdstinget