Hvem har ansvaret for de desperate menneskene og hvordan bør dette ansvaret håndheves? Korleis har retten og rettskulturen endra seg frå mellomalderen og fram til i dag? Hvordan har spillmusikken endret seg fra åttitallets pling-plong-lyder til dagensstorslåtte symfonier? I Norge har vi et velfungerende rettsvern for norske statsborgere. Men hvordan forholder Norge seg til
mennesker der den juridiske statusen er uklar? I dag kan myndigheter fange opp at du googler «hjemmelaget bombe» og bruke dette mot deg.
Hvordan skal vi forholde oss til denne nye hverdagen?

Hvem har ansvaret for de desperate menneskene og hvordan bør dette ansvaret håndheves?

Nyheter

Det nye styret i Studentersamfunnet i Bergen konstitueres denne uken.

Lørdag 15. november inviterer Studentersamfunnet til Akademisk Vorspiel på ukens Helhus, hvor en rekke fagpersoner er invitert til å belyse ulike sider ved det å være menneske.

Noreg – tredje best på likestilling!

Send dem inn til post@samfunnet.uib.no anonymt og vær ein del av Samfunnets fokusuke høsten 2014, vel!

Norway has a reputation of having one of the most well functioning welfare states in the world. Does that make Norway a society of victims and parasites? American philosopher Ayn Rand might have thought so.

I underskogen på internett og i folkedjupet finn vi spor av ei radikalt annleis offentlegheit. Det er denne offentlegheita vi skal stifte bekjentskap med i årets fokusveke.

Tidligere i år har vi kunnet lese om nordmenn som reiser til utlandet for å få hjelp til å ta sitt eget liv. I Europa er det flere land som har åpnet opp for aktiv dødshjelp, men i Norge er både eutanasi og assistert selvmord forbudt.

Upop er gruppen for deg som liker populærvitenskap!

Facebook

Podcaster

Hent podcaster fra våre sendinger på SRiB her!

Studentmeninger

Møtebilder

IMG_2679 copyIMG_2712 copyIMG_2664 copyIMG_2710 copyIMG_2676IMG_2694 copyIMG_2687IMG_2665 copy

Søk

Studentsamskibnaden

Velferdstinget